آرشیو نویسندهتصحیحات مورد نیاز کتاب شیمی دوازدهم

لینک دانلود

کتاب شیمی دوازدهم-چاپ ۹۷

لینک دانلود

کتاب راهنمای معلم-شیمی دهم

لینک دانلود

کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(۱)-پایه دهم

Shimi_10_Az_Rahnmaye_Moallem.pdf

پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل چهارم)

Shimi_12_F4_part_1.pdf

Shimi_12_F4_part_2.pdf

پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل سوم)

Shimi_12_F3.pdf

پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل دوم)

Shimi_12_F2.pdf

پیش نویس کتاب شیمی دوازدهم (فصل اول)

Shimi_12_F1.pdf

تحلیلی بر سؤالات شیمی رشته ریاضی در آزمون سراسری ۹۷

لینک دانلود

نتایج مرحله اول آزمون اعزام به خارج فرهنگیان سال ۱۳۹۷ در رشته شیمی

فهرست اسامی پذیرفته شدگان

Kanoon_10Riazi_21Ord97.pdf

Kanoon_10Riazi_21Ord97_Key.pdf

Kanoon_10Riazi_21Ord97_P.pdf

Kanoon_10Tajrobi_21Ord97.pdf

Kanoon_10Tajrobi_21Ord97_Key.pdf

Kanoon_10Tajrobi_21Ord97_P.pdf

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها