آرشیو دسته گروه شیمی یزدبانک سؤالات دیماه کتاب شیمی دهم

bank_10dey

CD_Seminar

پاسخنامه بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل سوم

Soal_Book 11_3_Pasokhnameh

بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل سوم

Soal_Book 11_3

پاسخنامه بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل دوم

Soal_Book 11_2_Pasokhnameh

بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل دوم

Soal_Book 11_2

پاسخنامه بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل اول

Soal_Book 11_1_Pasokhnameh

بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل اول

Soal_Book 11_1

جدول میانگین آنتالپی پیوند

لینک دانلود

Kanoon_4Esfand96_10Taj

Kanoon_4Esfand96_10Taj_Key

Kanoon_4Esfand96_10Taj_Pa

Kanoon_4Esfand96_10Riazi

Kanoon_4Esfand96_10Riazi_Key

Kanoon_4Esfand96_10Riazi_Pa

Kanoon_4Esfand96_11Taj

Kanoon_4Esfand96_11Taj_Key

Kanoon_4Esfand96_11Taj_Pa

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها