آرشیو دسته گروه شیمی یزدالگوی آرایش الکترونی کوانتومی فشرده عناصر به همراه چند مثال

photo_2016-12-25_11-41-26

 

photo_2016-12-25_11-41-26

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۳۰ تا ۳۸ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۲۱ تا ۲۹ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱۱ تا ۲۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱ تا ۱۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۷ تا ۳۸ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۱ تا ۲۶ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۱۲ تا ۲۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۱ تا ۱۱ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

درسنامه ۵) فصل پنجم شیمی ۲ – شیمی آلی

شروعی قدرتمند برای کنکور ۹۶

فصل ۵ شیمی ۲

 

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها