آرشیو دسته گروه شیمی یزددرسنامه ۵) فصل پنجم شیمی ۲ – شیمی آلی

شروعی قدرتمند برای کنکور ۹۶

فصل ۵ شیمی ۲

 

درسنامه ۴) فصل چهارم شیمی ۲ – پیوند کووالانسی

شروعی قدرتمند برای کنکور ۹۶

فصل ۴ شیمی ۲

 

درسنامه ۳) فصل سوم شیمی ۲ – ترکیب یونی

شروعی قدرتمند برای کنکور ۹۶

فصل سوم شیمی ۲

 

فایل دانلود

فیلم آموزشی فصل پنجم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش (قسمت دوم)

فایل چهارم

فایل پنجم

فایل ششم

 

توزین اتم ها با الکترون ها !

همانطور که می دانیم ، عنصرها دارای ایزوتوپ های مختلفی هستند و جرم اتمی ایزوتوپ های مختلف یک عنصر را می توان با    « طیف سنج جرمی » اندازه گیری کرد . از طرفی می دانیم که میکروسکوپ های الکترونی ، توان بالایی را در بزرگنمایی ذره های کوچک در اندازه های اتمی و مولکولی دارا هستند .

در روشی جدید ، دانشمندان توانسته اند جرم اتمی و درصد فراوانی ایزوتوپ های مختلف یک عنصر را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تعیین کنند .

1-weighingatom ادامه مطلب »

فیلم آموزشی فصل پنجم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش (قسمت اول)

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

فیلم آموزشی فصل چهارم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

فایل چهارم

فیلم آموزشی فصل سوم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

فیلم آموزشی فصل دوم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش

فایل اول

فایل دوم

فیلم آموزشی فصل اول کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش (قسمت دوم)

فایل چهارم

فایل پنجم

فایل ششم

فایل هفتم

 

 

فیلم آموزشی فصل اول کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش (قسمت اول)

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها