آرشیو دسته گروه شیمی یزدGozine2_11R_Omumi_96_10_29

Gozine2_11R_Ekhtesasi_96_10_29

Gozine2_11R_Pasokhname_96_10_29

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم تجربی- ۲۹ دی ۹۶

Gozine2_10T_96_10_29

Gozine2_10T_Pasokhname_96_10_29

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم ریاضی- ۲۹ دی ۹۶

Gozine2_10R_96_10_29

Gozine2_10R_Pasokhname_96_10_29

اصلاح نمودار صفحه ۵۰ کتاب شیمی یازدهم به نقل از دفتر تألیف

438317985_239166

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-دهم تجربی

Kanoon_10T_96_10_22

Kanoon_10T_96_10_22_Pasokhnameh

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۲ دی ماه ۹۶-دهم ریاضی

Kanoon_10R_96_10_22

Kanoon_10R_96_10_22_Pasokhnameh

Kanoon_11T_96_10_22

Kanoon_11T_96_10_22_Pasokhnameh

Kanoon_11R_96_10_22

Kanoon_11R_96_10_22_Pasokhnameh

Kanoon_4T_96_10_22

Kanoon_4T_96_10_22_Pasokhnameh

Kanoon_4R_96_10_22

Kanoon_4R_96_10_22_Pasokhnameh

تحلیل نتایج آزمون سراسری ۱۳۹۶ در رشته ریاضی

photo_2017-12-27_23-50-25photo_2017-12-27_23-50-32photo_2017-12-27_23-50-37

تحلیل نتایج آزمون سراسری ۱۳۹۶ در رشته تجربی

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۳-۲۶-۳۲

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۳-۲۷-۵۰

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۳-۲۸-۵۳

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها