آرشیو دسته گروه شیمی یزدسرفصلهای کتابهای شیمی ۱۰، ۱۱ و ۱۲

لینک دانلود

photo_2016-12-25_11-41-26

photo_2016-12-25_11-41-26

الگوی آرایش الکترونی کوانتومی فشرده عناصر به همراه چند مثال

photo_2016-12-25_11-41-26

 

photo_2016-12-25_11-41-26

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۳۰ تا ۳۸ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۲۱ تا ۲۹ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱۱ تا ۲۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱ تا ۱۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۷ تا ۳۸ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۱ تا ۲۶ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها