امسال در چاپ جدید کتاب های شیمی دبیرستانی تغییرات جزیی ایجاد شده که برای معلمان شیمی اهمیت ویِژه ای دارد.

وب سایت گروه شیمی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی و وبلاگ دبیرخانه کشوری درس شیمی (مستقر در تهران) اقدام به درج اصلاح‌های جزئی کتاب‌های شیمی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ نموده‌اند. از آن جا که در برخی مناطق ممکن است کتاب‌های چاپ سال قبل توزیع شده باشد و یا دبیران کتاب‌های قدیمی داشته باشند، اطلاع از این تغییرات می‌تواند مفید باشد.

نکته: موارد تغییر یافته را در حاشیه هر صفحه با فلش قرمز علامت خورده است.

صفحات تغییر یافته کتاب شیمی ۱ در سال تحصیلی ۹۱-۹۰
صفحات تغییر یافته کتاب شیمی ۲ در سال تحصیلی ۹۱-۹۰
صفحات تغییر یافته کتاب شیمی ۳ در سال تحصیلی ۹۱-۹۰
صفحات تغییر یافته کتاب شیمی ۴ در سال تحصیلی ۹۱-۹۰░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░