سلام :

با توجه به تالیف کتاب جدید آزمایشگاه علوم دهم و دغدغه همکاران مدرس

این درس  کانال تلگرامی با همکاری مولفین محترم و مدرسین کشوری این درس

آماده گردید. که شامل مطالب متنوع شیمی , فیزیک , زیست , زمین , آزمایشگاه

می باشد. تا بتواند پشتیبانی برای بهتر برگزار کردن این درس باشد .

آدرس :

کلیک نمایید

www.telegram.me/Azoloom

AZoloom@

یک برنامه پیشنهادی :

مشاهده و دانلود نرم افزار اندرویدی شیمی دهم و آزمایشگاه علوم░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░