در این مقاله سعی شده که با رسم فلوچارت‌هایی، از چشم، برای حل مسایل استوکیومتری استفاده شود تا مسایل از حالت انتزاعی به صورت نسبتا عینی درآیند و  قبل از استفاده از ضریب تبدیل، مسئله حل شود و عملا روش ضریب تبدیل دور زده شود!

این مقاله درصدد تخطئه روش ضریب تبدیل و انکار قابلیت‌های آن نیست؛ بلکه راهی میانبُر برای حل مسئله، قبل از روش ضریب تبدیل پیشنهاد می‌کند.

تیترها: معرفی درخت مول!  ،  درخت مول جوانه می‌زند!، درخت مول در استوکیومتری واکنش‌ها،  درخت مول ریشه می‌کند!

دانلود مقاله کوتاه  استوکیومتری شیمی دهم با درخت مول░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░