مقاله ای در  ۵ صفحه با فرمت pdf شامل سیزده نقد و نکته درباره شیمی یازدهم تقدیم دبیران بزرگوار شیمی می شود.

این مقاله از سایت shimiyar.ir به طور رایگان قابل دریافت است.

چند عنوان مورد بحث عبارتند از:

۱- ‌واکنش‌پذیری عنصرها یک ویژگی ترمودینامیکی است یا سینتیکی؟

۲-مقایسه ‌واکنش‌پذیری کربن و آهن و تناقضات مربوطه:

۳- بررسی دو سوال نامناسب در شیمی یازدهم

…….░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░