آهن: پودر آهن و گوگرد را مخلوط می کنیم . با گرم کردن بوسیله میله ای فلزی داغ یک واکنش گرماده شروع می شود.  محصول واکنش آهن سولفید جوش خورده به میله فلزی است.

 روی : پودر روی وگوگرد را مخلوط می کنیم . یک میله فلزی گرم شده سبب واکنش شدید مخلوط می شود سولفید فلزات ترکیبات  نسبتا پایداری هستند و تشکیل آنها از فلز و گوگرد شدیدا گرماده است به هر حال روی و گوگرد، آهن و گوگرد وقتی در دمای معمولی اتاق مخلوط شوند واکنش رخ نمی دهد فقط با میله فلزی داغ تا دمایی گرم شوند واکنش سریع و تند روی می دهد اما در مورد روی تقریبا انفجاری انجام می شود.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░