نسخه کامل استادیار شیمی یازدهم

کتاب استادیار شیمی یازدهم به طور کامل(سه فصل)  در سایت shimiyar.ir منتشر شد.
ویژگی ها:
  •  قابل دانلود
  • قابل نمایش روی بورد برای تدریس و برای پرسش
  • دارای طرح درس و شکل های لازم
  • ایده آل برای آنان که آموزش شیمی را به طور جدی پی گیری می کنند.

a

۱۴ صفحه نمونۀ آن، به طور رایگان قابل دریافت است.

Kanoon_7Far97_11Taj

Kanoon_7Far97_11Taj_key

Kanoon_7Far97_11Taj_pa

Kanoon_7Far97_11Riazi

Kanoon_7Far97_11Riazi_key

Kanoon_7Far97_11Riazi_pa

Kanoon_7Far97_4Taj

Kanoon_7Far97_4Taj_Key

Kanoon_7Far97_4Taj_Pa

Kanoon_7Far97_4Riazi

Kanoon_7Far97_4Riazi_Key

Kanoon_7Far97_4Riazi_Pa

Kanoon_18Esfand96_10Taj

Kanoon_18Esfand96_10Taj_Key

Kanoon_18Esfand96_10Taj_Pa

Kanoon_18Esfand96_10Riazi

Kanoon_18Esfand96_10Riazi_Key

Kanoon_18Esfand96_10Riazi_Pa

Kanoon_18Esfand96_11Taj

Kanoon_18Esfand96_11Taj_Key

Kanoon_18Esfand96_11Taj_Pa

Kanoon_18Esfand96_11Riazi

Kanoon_18Esfand96_11Riazi_Key

Kanoon_18Esfand96_11Riazi_Pa

Kanoon_18Esfand96_4Taj

Kanoon_18Esfand96_4Taj_Key

Kanoon_18Esfand96_4Taj_Pa

Kanoon_18Esfand96_4Riazi

Kanoon_18Esfand96_4Riazi_Key

Kanoon_18Esfand96_4Riazi_Pa

Gozine2_10T_96_12_18

Gozine2_10T_Pasokhname_96_12_18

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها