آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۲۱ تا ۲۹ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱۱ تا ۲۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱ تا ۱۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۷ تا ۳۸ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۱ تا ۲۶ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۱۲ تا ۲۰ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۱ تا ۱۱ جدول تناوبی

photo_2016-12-25_11-48-47

درسنامه ۵) فصل پنجم شیمی ۲ – شیمی آلی

شروعی قدرتمند برای کنکور ۹۶

فصل ۵ شیمی ۲

 

درسنامه ۴) فصل چهارم شیمی ۲ – پیوند کووالانسی

شروعی قدرتمند برای کنکور ۹۶

فصل ۴ شیمی ۲

 

درسنامه ۳) فصل سوم شیمی ۲ – ترکیب یونی

شروعی قدرتمند برای کنکور ۹۶

فصل سوم شیمی ۲

 

دانلود دو نمونه اجزای آموزشی تعاملی با رویکرد مبتنی بر کاوشگری

lo1 lo2

 

دو نمونه LO (اجزای آموزشی) تعاملی با رویکرد مبتنی بر کاوشگری:

  • پایستگی جرم در واکنش های شیمیایی
  • قرار دادن عنصرها در جدول تناوبی

در توضیح این فایل‌ها آمده است:
در این اجزای آموزشی از سناریوهای قوی برای دانش آموزان با سطوح مختلف استفاده شده است در نتیجه بازخوردها نیز متفاوت است. در این اجزای آموزشی اهداف  هر مبحث درسی تعیین و بر اساس آن، بازخوردهای متنوعی برای دانش آموز طراحی گردیده تا دانش آموز با کاوشگری به این اهداف آموزشی برسد و نتیجه گیری کند.

از امکانات این اجزای آموزشی:
دارای آزمون، دارای کاربرگ نسخه دانش آموز و نسخه دبیر، تنظیمات زیر نویس و ….  است.

این فایل‌ها توسط موسسه نرم افزاری ژاو (javco.ir) تهیه شده است.

ادامه مطلب »

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها