تحلیل نتایج آزمون سراسری ۱۳۹۶ در رشته ریاضی

photo_2017-12-27_23-50-25photo_2017-12-27_23-50-32photo_2017-12-27_23-50-37

تحلیل نتایج آزمون سراسری ۱۳۹۶ در رشته تجربی

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۳-۲۶-۳۲

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۳-۲۷-۵۰

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۷_۲۳-۲۸-۵۳

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم تجربی

Kanoon_10T_Pasoknameh_96_10_1

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم تجربی

Kanoon_10T_96_10_1

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم ریاضی

Kanoon_10R_96_10_1

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم ریاضی

Kanoon_10R_Pasoknameh_96_10_1

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی

Kanoon_11T_96_10_1

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی

Kanoon_11T_Pasoknameh_96_10_1

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی

Kanoon_11R_96_10_1

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی

Kanoon_11R_Pasoknameh_96_10_1

دفترچه پاسخنامه آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-پیش دانشگاهی ریاضی

Kanoon_4R_Pasoknameh_96_10_1

Kanoon_4R_Ekhtesasi_96_10_1

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها