دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

Gozine2_11T_Pasokhname_96_9_24

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-یازدهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

Gozine2_11R_Ekhtesasi_96_9_24

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-یازدهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

Gozine2_11R_Pasokhname_96_9_24

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

Gozine2_10T_96_9_24

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

Gozine2_10T_Pasokhname_96_9_24

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-دهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

Gozine2_10R_96_9_24

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

Gozine2_10R_Pasokhname_96_9_24

استادیار امتحانی شیمی ۱۱ ، با پاسخ تشریحی- قابل دانلود و چاپ

کتاب استادیار امتحانی شیمی یازدهم (نوبت اول)  در سایت shimiyar.ir منتشر شد.
این کتاب که فقط ۵۲  صفحه دارد؛ بیش از  ۴۰۰ نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم با پاسخ تشریحی (نوبت اول ) را در بردارد که برای بسیاری از این سوالات، شکل و طرح های مناسب به کار رفته است. 

Iron23

۱۴ صفحه نمونۀ آن، به طور رایگان قابل دریافت است.
ادامه مطلب »

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها